شاخص‌ها

شاخص بورس، عددی است که وضعیت کلی بورس و روند رشد یا افت این بازار را نشان می‌دهد. در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هر کدام از آن‌ها وضعیت بورس و فرابورس را از جنبه خاصی به ما نشان می‌دهند. محاسبه هر کدام از این شاخص‌ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می‌گیرد.

توجه به این شاخص‌ها برای ایجاد نمای کلی وضعیت پیشروی صنعت و یا بازارها مهم است. این سرویس وضعیت کلی پیرامون شاخص‌ها را تا سه ماه پیشرو نمایش می‌دهد.

مواردی که در حال حاضر در واکافت ارائه می‌گردد:

شاخص آزاد شناور، فنی مهندسی، شاخص کل فرابورس، شاخص 30 شرکت بزرگ، شاخص 50 شرکت فعال‌تر، شاخص صنعت، شاخص بازار اول، شاخص کل (هم‌وزن)، شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص قیمت (هم‌وزن)، شاخص ارکان و مالی، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص بازار دوم است.

در حال حاضر این سرویس به‌صورت رایگان ارائه می‌گردد و می‌توانید از اینجا ببینید.

فهرست