پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
شاخص آزاد شناور
۲,۶۴۶,۰۱۴.۴۱
۲,۸۹۱,۱۰۷.۷۳
شاخص ارکان و مالی
۵۶۱.۵۱
۶۱۷.۷۷
فنی مهندسی
۴۷۴.۷۲
۵۳۸.۲۰
شاخص 30 شرکت بزرگ
۱۲۴,۵۷۶.۹۹
۱۳۱,۹۸۶.۰۶
شاخص50شرکت فعالتر
۸۰,۷۹۷.۳۷
۹۱,۹۱۲.۳۱
شاخص کل (هم وزن)
۶۹۰,۳۶۶.۷۷
۷۸۶,۵۷۷.۷۵
شاخص کل
۲,۱۱۱,۳۷۲.۳۹
۲,۳۶۵,۷۰۲.۵۷
شاخص قیمت
۴۱۱,۰۸۶.۹۶
۴۳۲,۳۵۴.۲۷
شاخص قیمت(هم وزن)
۴۰۲,۳۶۵.۲۰
۴۸۰,۳۴۵.۸۶

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست