پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
شاخص آزاد شناور
۱,۶۱۴,۴۵۸.۲۷
۱,۸۷۷,۰۷۴.۰۸
شاخص بازار دوم
۲,۴۰۱,۳۵۲.۷۲
۲,۸۶۳,۳۴۴.۴۶
شاخص ارکان و مالی
۴۹۰.۱۹
۱,۱۳۵.۴۵
فنی مهندسی
۲۵۳.۹۷
۳۰۵.۷۸
شاخص کل فرابورس
۲۰,۹۳۴.۸۷
۲۵,۸۳۹.۴۸
بازار اول فرابورس
۶,۱۷۴.۴۵
۷,۵۲۹.۹۳
بازار دوم فرابورس
۵,۸۰۷.۴۹
۷,۸۵۸.۳۹
شاخص 30 شرکت بزرگ
۷۶,۴۵۳.۱۴
۸۴,۸۲۳.۷۳
شاخص50شرکت فعالتر
۵۰,۸۴۵.۹۵
۵۹,۵۶۳.۶۹
شاخص بازار اول
۱,۰۰۰,۸۱۰.۰۷
۱,۱۴۴,۰۰۲.۶۴
شاخص کل (هم وزن)
۳۵۵,۱۳۳.۴۳
۴۲۰,۰۶۰.۰۵
شاخص کل
۱,۳۴۴,۶۱۸.۵۹
۱,۵۱۰,۶۹۸.۳۴
شاخص قیمت 50 شرکت
۳,۱۳۰,۹۶۳.۴۷
۳,۹۰۵,۵۳۱.۶۱
شاخص قیمت
۳۰۸,۵۰۶.۵۵
۳۶۶,۸۹۴.۶۶
شاخص قیمت(هم وزن)
۲۴۱,۵۹۳.۴۳
۲۵۶,۷۷۶.۹۷

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست