پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
شاخص آزاد شناور
۲,۰۰۵,۳۰۱.۱۹
۲,۶۱۵,۸۶۳.۷۹
شاخص بازار دوم
۳,۹۳۶,۰۹۷.۳۸
۴,۸۹۰,۶۶۶.۳۱
شاخص ارکان و مالی
۵۱۶.۰۲
۶۸۹.۲۸
فنی مهندسی
۳۴۸.۹۰
۴۰۸.۶۴
شاخص 30 شرکت بزرگ
۸۷,۹۴۹.۷۳
۱۲۴,۹۴۲.۱۷
شاخص50شرکت فعالتر
۷۶,۰۴۰.۲۰
۱۱۲,۸۲۷.۴۶
شاخص بازار اول
۱,۲۱۸,۷۱۴.۸۹
۱,۵۸۶,۷۴۹.۹۱
شاخص کل (هم وزن)
۶۰۱,۴۴۶.۹۲
۹۰۳,۹۵۴.۲۱
شاخص کل
۱,۶۹۶,۹۸۱.۰۹
۲,۰۵۵,۶۷۶.۳۵
شاخص قیمت 50 شرکت
۴,۵۶۰,۵۲۱.۷۱
۵,۶۳۲,۰۸۴.۱۳
شاخص قیمت
۴۶۸,۱۲۱.۱۸
۸۱۵,۹۱۵.۴۰
شاخص قیمت(هم وزن)
۳۳۷,۱۶۳.۰۰
۴۶۷,۲۸۷.۶۰

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست