پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
شاخص آزاد شناور
۲,۶۸۶,۶۵۵.۳۴
۳,۳۳۱,۵۵۵.۷۶
شاخص ارکان و مالی
۵۶۰.۱۹
۵۹۶.۷۹
فنی مهندسی
۴۰۵.۳۰
۴۵۴.۱۰
شاخص 30 شرکت بزرگ
۱۳۰,۶۷۸.۱۱
۱۵۵,۳۷۳.۸۸
شاخص50شرکت فعالتر
۸۲,۱۶۹.۵۹
۸۸,۵۴۹.۱۴
شاخص کل (هم وزن)
۶۶۶,۳۲۸.۱۸
۷۹۹,۳۶۵.۰۰
شاخص کل
۲,۱۱۱,۵۲۲.۵۶
۲,۶۷۹,۳۲۸.۰۳
شاخص قیمت
۴۳۱,۴۹۴.۷۷
۴۸۴,۹۳۴.۹۲
شاخص قیمت(هم وزن)
۳۷۶,۶۶۱.۶۴
۴۹۴,۵۱۱.۰۷

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست