پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
شاخص آزاد شناور
۱,۷۳۱,۷۳۲.۵۷
۱,۸۴۲,۵۸۱.۲۵
شاخص بازار دوم
۲,۷۴۷,۹۷۳.۱۷
۲,۹۶۵,۷۳۱.۹۴
شاخص ارکان و مالی
۴۰۶.۷۶
۴۹۸.۵۸
فنی مهندسی
۲۷۰.۲۹
۳۰۷.۰۲
شاخص 30 شرکت بزرگ
۸۲,۶۴۵.۹۸
۱۲۰,۱۷۳.۷۴
شاخص50شرکت فعالتر
۵۵,۵۴۲.۳۴
۵۹,۷۲۶.۱۵
شاخص بازار اول
۱,۰۶۲,۱۷۷.۵۱
۱,۱۸۲,۱۹۵.۴۰
شاخص کل (هم وزن)
۳۹۸,۳۰۱.۱۳
۴۸۴,۶۵۸.۴۰
شاخص کل
۱,۳۴۷,۶۲۵.۳۱
۱,۴۳۱,۶۰۷.۴۹
شاخص قیمت 50 شرکت
۳,۶۹۹,۹۰۰.۵۰
۴,۱۰۵,۷۳۰.۶۵
شاخص قیمت
۳۲۵,۰۱۵.۲۴
۶۴۹,۹۲۰.۵۴
شاخص قیمت(هم وزن)
۲۴۱,۳۱۹.۳۵
۳۶۱,۰۸۵.۱۹

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست