جدول رتبه‌بندی

تمامی نمادهایی که در واکافت وجود دارد در جدول رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. هر نماد دارای چندین مشخصه است که از مهم‌ترین آن‌ها دقت الگوریتم و امتیاز خریدوفروش است که در جدول قابل مشاهده می‌باشد. می‌توانید نماد موردنظر خود را در جدول جستجو کنید و یا با مرتب کردن جدول بر اساس پارامترهای دقت الگوریتم، فروش و خرید به نتیجه مناسبی برسید و اقدام به خرید اشتراک آن نماد در واکافت کنید تا به پیش‌بینی ۳۰ روز آینده آن دسترسی داشته باشید. از جدول رتبه‌بندی می‌توانید برای جستجوی نمادهای کنونی خود استفاده کنید و اگر در انتخاب نمادی مردد هستید، جدول را بر اساس پارامترهای دقت الگوریتم، فروش و خرید مرتب کنید. هر چه دقت الگوریتم به عدد ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، از صحت بالاتری برخوردار است و پیش‌بینی آن نماد گزینه بهتری برای خرید است. اما تنها دقت الگوریتم گزینه صحیحی برای خرید یا فروش نیست.

پارامترهای خرید بازه‌ای بین ۰ و +۱۲ و فروش بازه‌ای بین ۰ و -۱۲ هستند که هر چه نماد به +۱۲ نزدیک‌تر باشد و از دقت بالاتری برخوردار باشد گزینه بهتری برای خرید است و بالعکس هر چه نماد به -۱۲ نزدیک‌تر باشد و از دقت بالاتری برخوردار باشد گزینه بهتری برای فروش است. با کلیک بر روی هر یک از پارامترهای بالای جدول می‌توانید نمادها را مرتب‌سازی کنید. اگر می‌خواهید بر اساس دو یا چند پارامتر مختلف مرتب‌سازی کنید، کلید Shift را نگه داشته و بر روی آن پارامتر کلیک کنید.

نکته: دقت الگوریتم نشان دهنده مجموع مربعات میانگین خطای الگوریتم برای داده‌های آموزش و تست است (این معیار شناسایی خطا، یکی از معتبرترین و کاراترین نحوه نمایش خطا در آنالیز داده و داده‌کاوی است). و به معنای خطای پیش‌بینی نهایی یا گذشته نیست. البته توجه نمایید که خطای مدل‌سازی به حد مطلوبی بر اساس الگوریتم‌های پر استفاده تر با میانگین بالا محاسبه گردیده است.

نکته: جهت خرید، نمادهایی که اعداد مثبت بالاتری امتیازدهی شده‌اند مانند +12 و جهت فروش، نمادهایی که اعداد منفی بیشتری مانند -12 هستند کاندیدای بهتری هستند. این امتیازها به ترتیب به معنای بیشترین درصد پیش‌بینی رشد و کاهش در مجموعه هستند.

نکته: اعداد +12 و -12 نوعی نرمال‌سازی برای مقادیر است (این مورد در پنل های بین‌المللی بازه‌های متفاوتی از 7 تا -7 یا موارد دیگر می‌باشد). این اعداد نوعی پیشنهاد است و احتمال مناسب بودن موارد بالاتر را بیان می‌کند و متضمن قطعی سودآوری و بازدهی فوق‌العاده خاص نیست.

نکته: بدیهی است هیچ‌یک از انواع روش‌های پیش‌بینی علمی، تضمین‌کننده قطعیت یک رخداد نیست. و مواردی مانند صحت یا دقت الگوریتم (حتی 100 درصد) هرگز به معنای تضمین قطعی یک اتفاق (قیمت پایانی سهم) نیست.

فهرست