جدول خطای پیش بینی

مهم‌ترین رویکرد در جهت ارزیابی عملکرد سامانه، محاسبه خطای پیش‌بینی است. متداول‌ترین روش محاسبه خطا در حوزه پیش‌بینی، خطای RMSE (خطای جذر میانگین مربعات) است. این خطا بر اساس اختلاف مقادیر واقعی اتفاق افتاده و مقادیر پیش‌بینی در طول هفته در انتهای هر هفته محاسبه می‌شود. این مقادیر در جدول خطای پیش‌بینی ارائه می‌شود.

کارکرد اصلی این جدول برای میزان اعتماد به مدل‌سازی است. در کنار جدول رتبه‌بندی که صحت مدل‌سازی و مقادیر خریدوفروش را نمایش می‌دهد، بررسی جدول خطای پیش‌بینی بهترین راه برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش نماد است. آموزش استفاده از جدول از اینجا قابل نمایش است.

در حال حاضر جدول خطای پیش‌بینی به‌صورت زیر در بسته‌ها قابل دسترسی است.

  • بسته برنزی: جدول خطای پیش‌بینی یک هفته گذشته
  • بسته نقره‌ای: جدول خطای پیش‌بینی یک هفته گذشته
  • بسته طلایی: جدول خطای پیش‌بینی یک ماه گذشته
  • بسته الماس (VIP): جدول خطای پیش‌بینی دو ماه گذشته + خطای روند + خطای بازه (پوشش)

تمامی جداول هر هفته بروز می‌شوند.

نمونه جدول خطای پیش‌بینی در زیر نمایش داده شده است.

فهرست