رتبه‌بندی خرید و فروش نمادها

رتبه‌بندی خرید و فروش نمادهای بازار بورس ایران

660,000 تومان 528,000 تومان برای 1 ماه

رتبه‌بندی خرید و فروش نمادها

scatter_plot

نمادنماد لاتیننام فارسیگروهدقت الگوریتمدقتفروشخرید
ثابادABAD1توریستی ورفاهی آبادگران ایرانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
ABCZ1###
دعبیدABDI1لابراتوارداروسازی دکترعبیدیمواد و محصولات دارویی###
کابگنABGP1تولیدی و صنعتی آبگینه‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
سابیکABIK1سیمان آبیکسیمان، آهک و گچ###
آبینABYP1کشت و صنعت آبشیرینزراعت و خدمات وابسته###
AFRP1###
افراAFRZ1افرانترایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
وامیرAIMP1گروه صنعتی و معدنی امیراستخراج کانه های فلزی###
والبرALBZ1سرمایه‌ گذاری البرز(هلدینگ‌مواد و محصولات دارویی###
فایراALIR1آلومینیوم‌ایران‌فلزات اساسی###
فمرادALMR1آلومرادفلزات اساسی###
ALSZ1###
فالومALTP1آلومتکفلزات اساسی###
دامینAMIN1داروسازی امین‌مواد و محصولات دارویی###
شاملاAMLH1معدنی املاح‌ ایران‌محصولات شیمیایی###
وآواANIZ1سرمایه گذاری آوا نوینسرمایه گذاریها###
نطرینANQZ1عطرین نخ قممنسوجات###
اپردازAPDZ1آتیه داده پردازاطلاعات و ارتباطات###
آریاAPOZ1پلیمر آریا ساسول###
آپAPPE1آسان پرداخت پرشینرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
شپتروAPTP1پتروشیمی آبادانمحصولات شیمیایی###
حاریاARAP1کشتیرانی آریا###
کسراARDK1سرامیکهایصنعتیاردکان‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
اردستانARDS1سیمان اردستانسیمان، آهک و گچ###
ارفعARFZ1شرکت آهن و فولاد ارفعفلزات اساسی###
ارمغانARGH1ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان###
آرمانARMP1بیمه آرمانبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
وآرینARNP1شرکت توسعه اقتصادی آرینسرمایه گذاریها###
وارسARSP1سرمایه گذاری ارس صباواسطه‌گریهای مالی و پولی###
پارتاARTZ1مجتمع صنعتی آرتاویل تایرلاستیک و پلاستیک###
لابساASAL1آبسال‌ماشین آلات و تجهیزات###
حآساASAZ1آسیا سیر ارسحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
آسیاASIA1بیمه آسیابیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
ومللASKZ1اعتباری مللبانکها و موسسات اعتباری###
آ س پASPZ1آ.س.پانبوه سازی، املاک و مستغلات###
آسیاتکASTC1انتقال داده های آسیاتکاطلاعات و ارتباطات###
وامینATAP1س. امین توان آفرین ساز###
واتیATDM1سرمایه‌ گذاری آتیه‌ دماوندسرمایه گذاریها###
خاهنATIR1آهنگری تراکتورسازی ایران‌خودرو و ساخت قطعات###
تاتمسATMP1کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفرماشین آلات و تجهیزات###
داوهAVLZ1داروسازی آوه سینامواد و محصولات دارویی###
پردیسAYEG1سرمایه گذاری پردیسسرمایه گذاریها###
وآیندAYNP1بانک آیندهبانکها و موسسات اعتباری###
فاذرAZAB1صنایع‌ آذرآب‌ساخت محصولات فلزی###
خاذینAZIN1سایپاآذین‌خودرو و ساخت قطعات###
لازماAZMP1کارخانه های صنعتی آزمایشماشین آلات و تجهیزات###
ساذریAZRP1آذریت‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
کبافقBAFG1معادن‌ بافق‌استخراج کانه های فلزی###
زبیناBAHZ1کشاورزی و دامپروری بینالودزراعت و خدمات وابسته###
البرزBALB1بیمه البرزبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
کاماBAMA1بامااستخراج کانه های فلزی###
وبانکBANK1سرمایه گذاری گروه توسعه ملیشرکتهای چند رشته ای صنعتی###
پکرمانBARZ1گروه‌ صنعتی بارزلاستیک و پلاستیک###
داناBDAN1بیمه دانابیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
دماوندBDMZ1تولید نیروی برق دماوندعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
دیBDYZ1بانک دیبانکها و موسسات اعتباری###
BDZP1###
کهرامBEGP1تولیدی گرانیت بهسرامکاشی و سرامیک###
ثبهسازBEKA1بهساز کاشانه تهرانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
غبهنوشBENN1بهنوش‌ ایران‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
بفجرBFJR1فجر انرژی خلیج فارسعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
ثباغBGHZ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشهانبوه سازی، املاک و مستغلات###
آیندهBHEP1بازرگانی آینده سازان بهشت پارسزراعت و خدمات وابسته###
ولبهمنBHLZ1شرکت بهمن لیزینگسایر واسطه گریهای مالی###
خبهمنBHMN1گروه‌بهمن‌خودرو و ساخت قطعات###
بهپاکBHPZ1صنعتی بهپاکمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
وبیمهBIME1سرمایه‌ گذاری صنعت‌ بیمه‌سرمایه گذاریها###
بپاسBIPZ1بیمه پاسارگادبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
فبیراBIRP1بسته‌ بندی ایران‌ساخت محصولات فلزی###
وخاورBKHZ1بانک خاورمیانهبانکها و موسسات اعتباری###
کوثرBKSZ1بیمه کوثربیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
بارانBLIP1بیمه زندگی بارانبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
دبالکBLKZ1مواد اولیه دارویی البرز بالکمواد و محصولات دارویی###
بالاسBLSZ1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهنپیمانکاری صنعتی###
بمپناBMAZ1تولید برق عسلویه مپناعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
ودیBMDZ1بیمه دیبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
ملتBMEL1بیمه ملتبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
وبملتBMLT1بانک ملتبانکها و موسسات اعتباری###
شپارسBMPS1بین‌ المللی محصولات‌ پارس‌محصولات شیمیایی###
حبندرBNDP1دریایی و کشتیرانی خط دریابندرحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
نوینBNOP1بیمه نوینبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
بوعلیBONA1پتروشیمی بوعلی سینامحصولات شیمیایی###
بورسBORS1بورس اوراق بهادار تهرانفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
لبوتانBOTA1گروه‌صنعتیبوتان‌ماشین آلات و تجهیزات###
وپارسBPAR1بانکپارسیان‌بانکها و موسسات اعتباری###
وپاسارBPAS1بانک پاسارگادبانکها و موسسات اعتباری###
وپستBPST1پست بانک ایرانبانکها و موسسات اعتباری###
برکتBRKT1گروه دارویی برکتمواد و محصولات دارویی###
سامانBSAP1بانک سامانبانکها و موسسات اعتباری###
وبصادرBSDR1بانک صادرات ایرانبانکها و موسسات اعتباری###
وشهرBSHP1بانک شهربانکها و موسسات اعتباری###
بساماBSMZ1بیمه سامانبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
قيستوBSOP1شركت قند بيستونقند و شكر ###
شبصیرBSRZ1تولیدات پتروشیمی قائد بصیرمحصولات شیمیایی###
ثاختBSTE1بین‌المللیتوسعه‌ساختمانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
وتجارتBTEJ1بانک تجارتبانکها و موسسات اعتباری###
ماBVMA1بیمه مابیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
چخزرCAWZ1صنایع چوب خزر کاسپین###
سباقرCBBP1سیمان باقرانسیمان، آهک و گچ###
CEIP1###
ثغربCGRZ1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغربانبوه سازی، املاک و مستغلات###
خچرخشCHAR1چرخشگرخودرو و ساخت قطعات###
غچینCHCH1کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چینمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
چدنCHDN1تولیدی چدن سازانساخت محصولات فلزی###
کچادCHML1معدنیوصنعتیچادرملواستخراج کانه های فلزی###
کلرCHPZ1کلر پارسمحصولات شیمیایی###
قچارCHRZ1فراوردههای غذایی وقند چهارمحالقند و شکر###
سیدکوCIDC1سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمانسیمان، آهک و گچ###
وثخوزCKHP1سرمایه گذاری و توسعه خوزستانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
سمتازCMKP1سیمان ممتازان کرمانسیمان، آهک و گچ###
ثنامCNAP1س ساختمانی ب نام آوران مهندسیانبوه سازی، املاک و مستغلات###
نگینCNGF1ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرریصندوق سرمایه گذاری قابل معامله###
تکمباCOMB1کمباین‌ سازی ایران‌ماشین آلات و تجهیزات###
ثتوساCTSP1س.توسعه و عمران استان اردبیلانبوه سازی، املاک و مستغلات###
ثزاگرسCZGP1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرسانبوه سازی، املاک و مستغلات###
مدارانDADE1داده‌پردازیایران‌رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
دالبرDALZ1البرزدارومواد و محصولات دارویی###
ددامDAML1داروسازی زاگرس فارمد پارسمواد و محصولات دارویی###
DANP1###
دارا_یکمDARA1صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام###
وپخشDARO1داروپخش‌ (هلدینگ‌مواد و محصولات دارویی###
سدبیرDBRZ1س. تدبیرگران فارس وخوزستانسرمایه گذاریها ###
گدناDCAZ1تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک###
دشیمیDDPK1شیمی داروئی داروپخش‌مواد و محصولات دارویی###
دفاراDFRB1داروسازی فارابیمواد و محصولات دارویی###
دحاویDHVP1الحاویمواد و محصولات دارویی###
تماوندDIBZ1تامین سرمایه دماوندفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
دجابرDJBR1داروسازی جابرابن‌حیان‌مواد و محصولات دارویی###
زدشتDKHZ1کشت و صنعت دشت خرم درهزراعت و خدمات وابسته###
دکوثرDKSR1داروسازی کوثرمواد و محصولات دارویی###
دلقماDLGM1دارویی لقمان‌مواد و محصولات دارویی###
DLIP1###
غدشتDMOR1دشت‌ مرغاب‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
کدماDMVN1معدنی دماونداستخراج کانه های فلزی###
شدوصDODE1دوده‌ صنعتی پارس‌محصولات شیمیایی###
داسوهDOSE1داروسازی اسوه‌مواد و محصولات دارویی###
داروDPAK1کارخانجات‌داروپخش‌مواد و محصولات دارویی###
دتوزیعDPDZ1توزیع دارو پخشمواد و محصولات دارویی###
دداناDPHZ1داروسازی دانامواد و محصولات دارویی###
پدرخشDRKH1درخشان‌ تهران‌لاستیک و پلاستیک###
درازکDRZK1دارویی رازکمواد و محصولات دارویی###
دسبحانDSBH1سبحان دارومواد و محصولات دارویی###
دشیریDSHP1شیرین دارومواد و محصولات دارویی###
دسیناDSIN1داروسازی سینامواد و محصولات دارویی###
دسانکوDSNZ1داروسازی سبحان انکولوژیمواد و محصولات دارویی###
دسبحاDSOB1گروه دارویی سبحانمواد و محصولات دارویی###
دتولیدDTDZ1داروسازی تولید دارومواد و محصولات دارویی###
تیپیکوDTIP1سرمایه گذاری دارویی تامینمواد و محصولات دارویی###
دزهراویDZAH1داروسازیزهراویمواد و محصولات دارویی###
خدیزلDZLZ1بهمن دیزلخودرو و ساخت قطعات###
EELZ1###
رتاپEPRS1تجارت الکترونیک پارسیانرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
تشتادESHP1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌خودرو و ساخت قطعات###
ESLP1###
اتکامETKA1بیمه اتکایی امینبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
اتکایETKZ1بیمه اتکایی ایرانیانبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
اعتلاETLZ1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزسرمایه گذاریها ###
ثعتماETMP1س. ساختمانی اعتماد گسترانبوه سازی، املاک و مستغلات###
دلرEXIR1داروسازی اکسیرمواد و محصولات دارویی###
زفکاFAAZ1کشت و دامداری فکازراعت و خدمات وابسته###
فافزاFAFP1فولاد افزا سپاهانفلزات اساسی###
فاهوازFAHP1نورد و لوله اهوازفلزات اساسی###
FAHZ1###
فولاژFAIR1فولاد آلیاژی ایرانفلزات اساسی###
فجرFAJR1فولاد امیرکبیرکاشانفلزات اساسی###
فن آواFANP1گروه فن آوارایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
شفاراFAPP1پتروشیمی فارابیمحصولات شیمیایی###
فولایFAYZ1صنایع فولاد آلیاژی یزدفلزات اساسی###
فبستمFBSP1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهدساخت محصولات فلزی###
فروسیلFERZ1فروسیلیسیم خمینفلزات اساسی###
چفیبرFIBR1فیبر ایران‌محصولات چوبی###
فخاسFKAS1فولاد خراسانفلزات اساسی###
فخوزFKHZ1فولاد خوزستانفلزات اساسی###
فلاتFLTP1گروه صنایع معادن فلات ایرانیانسرمایه گذاریها###
خزرFNAR1فنرسازیزرخودرو و ساخت قطعات###
فنرژیFNRP1گسترش صنایع انرژی آذرآبساخت محصولات فلزی###
هرمزFOHZ1فولاد هرمزگان جنوبفلزات اساسی###
فولادFOLD1فولاد مبارکه اصفهانفلزات اساسی###
فرابورسFRBZ1فرابورس_ایرانفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
فروسFRIS1فروسیلیس‌ ایران‌فلزات اساسی###
فرآورFRVR1فرآوریموادمعدنیایران‌فلزات اساسی###
فسازانFSAZ1غلتک سازان سپاهانفلزات اساسی###
فسبزوارFSBZ1پارس فولاد سبزوارفلزات اساسی###
دفراFTIR1فرآورده‌های تزریقی ایران‌مواد و محصولات دارویی###
FTJZ1###
فوکاFVAP1فولاد کاویانفلزات اساسی###
زقیامGAHZ1کشت و دام قیام اصفهانزراعت و خدمات وابسته###
قرنGARN1پدیده شیمی قرنمحصولات شیمیایی###
قاسمGASZ1قاسم ایرانخرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری###
پلولهGAZP1گازلوله‌لاستیک و پلاستیک###
وصناGBEH1گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌سرمایه گذاریها###
غگلGCOZ1گلوکوزان‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
وغدیرGDIR1سرمایه‌گذاریغدیر(هلدینگ‌شرکتهای چند رشته ای صنعتی###
زگلدشتGDSZ1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهانزراعت و خدمات وابسته###
بگیلانGEDZ1توسعه مسیر برق گیلان###
رنیکGEMZ1جنرال مکانیکخدمات فنی و مهندسی###
قصفهاGESF1قنداصفهان‌قند و شکر###
غفارسGFRZ1شیر پاستوریزه پگاه فارسمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
قزوینGGAZ1کارخانجات‌ قند قزوین‌قند و شکر###
ختوقاGHAT1قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌خودرو و ساخت قطعات###
قهکمتGHEG1قندهکمتان‌قند و شکر###
قشهدGHND1شهدقند و شکر###
غپآذرGHPZ1شیر پگاه آذربایجان شرقیمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
قشیرGHSZ1قند شیروان قوچان و بجنوردقند و شکر###
قارومGHUP1قند ارومیه###
فغدیرGIRZ1آهن و فولاد غدیر ایرانیانفلزات اساسی###
غبهارGKHP1کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
قلرستGLOR1قند لرستان‌قند و شکر###
وملیGMEL1گروه‌ صنعتی ملی (هلدینگ‌دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش###
قمروGMRO1قند مرودشت‌قند و شکر###
GOIZ1###
کگلGOLG1معدنی و صنعتی گل گهراستخراج کانه های فلزی###
گوهرانGOMZ1سرمایه گذاری توسعه گوهران امیدسرمایه گذاریها ###
غگرجیGORJ1بیسکویت‌ گرجیمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
خگسترGOST1گسترش‌سرمایه‌گذاریایران‌خودروخودرو و ساخت قطعات###
دقاضیGPHP1داروسازی شهید قاضیمواد و محصولات دارویی ###
قپیراGPSH1فرآورده‌هایغداییوقندپیرانشهرقند و شکر###
وگردشGRDZ1بانک گردشگریبانکها و موسسات اعتباری###
قثابتGSBE1قند ثابت‌ خراسان‌قند و شکر###
ولتجارGSIP1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیانواسطه‌گریهای مالی و پولی###
تکشاGSKE1گسترش‌صنایع‌وخدماتکشاورزیماشین آلات و تجهیزات###
غگزGSKS1گز سکهمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
قجامGTOP1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌قند و شکر###
شگلGTSH1گلتاش‌محصولات شیمیایی###
حگهرGTTZ1حمل و نقل گهرترابر سیرجانحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
کگهرGZIZ1سنگ آهن گهرزمیناستخراج کانه های فلزی###
وهامونHAIZ1سرمایه گذاری هامون صباساير واسطه هاي مالي###
هجرتHEDZ1پخش هجرتمواد و محصولات دارویی ###
وحافظHFZP1بیمه حافظبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
بهیرHIRP1س. توسعه تجارت هیرمندسرمایه گذاریها###
حپتروHJPT1حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عامحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
همراهHMRZ1شرکت ارتباطات سیار ایرانمخابرات###
وهورHORZ1مدیریت انرژی امید تابان هورعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
تپکوHPKP1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکوماشین آلات و تجهیزات###
حپارساHPRZ1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیانحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
حریلHRLZ1ریل پردازسیرحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
حفاریHSHM1حفاری شمالاستخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف###
وحکمتHSIP1بیمه حکمت صبابیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
حتوکاHTOK1حمل‌ونقل‌توکاحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
های وبHWEB1داده گسترعصرنوین-های وباطلاعات و ارتباطات###
وهنرIADP1گروه توسعه هنر ایرانفعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه###
مرقامIAGM1ایران‌ارقام‌رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
سمایهIBKZ1بانک سرمایهبانکها و موسسات اعتباری###
واعتبارIDOC1سرمایه گذاری اعتبار ایرانسرمایه گذاریها###
خبازرسIEIP1بازرسی مهندسی و صنعتی ایرانفعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی###
سنوینIENP1سرمایه گذاری اقتصاد نوینسرمایه گذاریها###
IFIZ1###
دکپسولIGCZ1تولید ژلاتین کپسول ایرانمواد و محصولات دارویی ###
زکشتIKAZ1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشتزراعت و خدمات وابسته ###
خودروIKCO1ایران‌ خودروخودرو و ساخت قطعات###
خاورIKDP1ایران خودرو دیزلخودرو و ساخت قطعات###
وخارزمIKHR1سرمایه گذاری خوارزمیسرمایه گذاریها###
فتوساILZZ1توليد و توسعه سرب روي ايرانيانفلزات اساسي ###
سمگاIMFZ1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگیهتل و رستوران###
رانفورINFO1خدمات‌انفورماتیکرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
مادیراIOMZ1صنایع ماشین های اداری ایرانتولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری###
پارسیانIPAR1بیمه پارسیانبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
پترولIPTR1گروه پتروشیمی س. ایرانیانمحصولات شیمیایی###
دیرانIRDR1ایران‌دارومواد و محصولات دارویی###
سایراIRNP1ایرانیت‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
وگسترIRNZ1گسترش سرمایه گذاری ایرانیانسرمایه گذاریها ###
ولشرقISLZ1لیزینگ ایران و شرقواسطه‌گریهای مالی و پولی###
مدیریتISMZ1س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری###
ویساISTP1سرمایه گذاری ایساتیس پویا###
کایتاITLP1ایتالران‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
فگسترIZIZ1گسترش صنايع روي ايرانيانفلزات اساسي###
فرویIZSZ1ذوب روی اصفهانفلزات اساسی###
جوینJAIP1کشت و صنعت جوین###
فجامJAMD1جام‌داروساخت محصولات فلزی###
وجامیJMIP1سرمایه گذاری جامیسرمایه گذاریها###
بکابJOSH1صنایع‌جوشکابیزدماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
جم پیلنJPPC1پلی پروپیلن جم - جم پیلنمحصولات شیمیایی###
بجهرمJPPZ1توسعه مولد نیروگاهی جهرمعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
سکارونKACP1سیمان کارونسیمان، آهک و گچ###
شکفKAFP1کفمحصولات شیمیایی###
بکهنوجKAHZ1تولید برق ماهتاب کهنوجعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
کالاKALA1بورس کالای ایرانفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
چکاپاKAPA1گروه صنایع کاغذ پارسمحصولات کاغذی###
وآفریKARP1بیمه کارآفرینبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
مفاخرKARZ1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمیرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
کی بی سیKBCZ1شرکت کی بی سیمواد و محصولات دارویی###
کبادهKBDP1تولید_خاک_نسوزاستقلال_آباده###
وکبهمنKBIZ1مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن###
بایکاKBLP1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
کخاکKCHI1صنایع‌خاکچینیایران‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
KCOZ1###
غدامKDPS1خوراک دام‌ پارس‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
خفنرKFAN1فنرسازیخاورخودرو و ساخت قطعات###
کفرآورKFRP1فرآورده های سیمان شرقسایر محصولات کانی غیرفلزی###
بکامKGND1کارخانجات تولیدی شهید قندیماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
خودکفاKHDP1اقتصادی و خودکفایی آزادگانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
خفولاKHEP1خدمات فنی فولاد یزدخدمات فنی و مهندسی###
کحافظKHFZ1کاشی وسرامیک حافظ‌کاشی و سرامیک###
سخوزKHOC1سیمان خوزستانسیمان، آهک و گچ###
خشرقKHSH1الکتریک خودرو شرق‌خودرو و ساخت قطعات###
حخزرKHZZ1کشتیرانی دریای خزرحمل و نقل آبی###
شكامKICZ1صنايع شيميايي كيمياگران امروزمحصولات شيميايي###
دکیمیKIMI1کیمیدارومواد و محصولات دارویی###
خکرمانKKHP1گروه اقتصادی کرمان خودروخودرو و ساخت قطعات###
غالبرKLBR1لبنیات‌ کالبرمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
KLSS1###
لکماKMOP1کارخانجات‌مخابراتیایران‌ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی###
کنورKNRZ1توسعه معدنی و صنعتی صبانوراستخراج کانه های فلزی###
KOMZ1###
زکوثرKOSR1سرمایه گذاری کشاورزی کوثرزراعت و خدمات وابسته###
تاپکیشKPEZ1تجارت الکترونیک پارسیان کیشرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
فکمندKPMP1گسترش قطعه سازی کمندساخت محصولات فلزی###
کپارسKPRS1کاشی پارس‌کاشی و سرامیک###
وکارKRAF1بانک کارآفرین‌بانکها و موسسات اعتباری###
خکارKRIR1ایرکا پارت صنعتخودرو و ساخت قطعات###
کرمانKRMZ1س. توسعه و عمران استان کرمانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
غكورشKRSH1صنعت غذايي كورشمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر###
خراسانKRSN1پتروشیمی خراسانمحصولات شیمیایی###
چکارنKRTI1کارتن‌ ایران‌محصولات کاغذی###
کسعدیKSAD1کاشی سعدیکاشی و سرامیک###
کشرقKSGZ1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهروداستخراج زغال سنگ###
فاسمینKSIM1کالسیمین‌فلزات اساسی###
چکاوهKSKA1صنایعکاغذسازیکاوه‌محصولات کاغذی###
کیسونKSNP1شرکت کیسونانبوه سازی، املاک و مستغلات###
کاسپینKSPZ1داروسازی کاسپین تامینمواد و محصولات دارویی###
بتکKTAP1کارخانجات کابل سازی تکماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
کیمیاتکKTEK1آریان کیمیا تکمحصولات شیمیایی###
کاوهKVEH1فولاد کاوه جنوب کیشفلزات اساسی###
کویرKVIR1تولیدی فولاد سپید فراب کویرفلزات اساسی###
پکویرKVRZ1کویر تایرلاستیک و پلاستیک###
کیمیاKZGZ1معدنی کیمیای زنجان گسترانفلزات اساسی###
فزرینKZIZ1زرین معدن آسیافلزات اساسی###
فلامیLAMI1لامیران‌ساخت محصولات فلزی###
بشهابLAPS1لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
سلارLARP1شرکت سیمان لارستانسیمان، آهک و گچ###
خلنتLENT1لنت‌ ترمزایران‌خودرو و ساخت قطعات###
شلیاLIAZ1شرکت مواد ویژه لیاسایر محصولات کانی غیرفلزی###
وایرانLIRZ1لیزینگ ایرانیانسایر واسطه گریهای مالی###
ولغدرLKGH1لیزینگ‌خودروغدیرسایر واسطه گریهای مالی###
لخانهLKPP1لوازم‌ خانگی پارس‌ماشین آلات و تجهیزات###
فلولهLMIR1لوله‌وماشین‌سازیایران‌فلزات اساسی###
ولقمانLOIP1سرمایه گذاری لقمانسرمايه گذاريها###
غپاکLPAK1لبنیات‌ پاکمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
لطیفLPCZ1محصولات کاغذی لطیفمحصولات كاغذي###
ولپارسLPRS1لیزینگ پارسیانسایر واسطه گریهای مالی###
ولصنمLSMD1لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌سایر واسطه گریهای مالی###
لوتوسLTOS1تامین سرمایه لوتوس پارسیانفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
زماهانMACZ1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهانزراعت و خدمات وابسته###
ومعادنMADN1توسعه‌معادن‌وفلزات‌استخراج کانه های فلزی###
زمگساMAGS1کشاورزی ودامپروی مگسال‌زراعت و خدمات وابسته###
زملاردMAHZ1کشاورزی و دامپروری ملارد شیر###
رمپناMAPN1گروه مپنا (سهامی عام)خدمات فنی و مهندسی###
فاراکMARK1ماشین‌ سازی اراکساخت محصولات فلزی###
میدکوMDKO1توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانهفلزات اساسی###
ومهانMEAZ1گروه توسعه مالی مهر آیندگانسرمایه گذاریها###
MECZ1###
خوسازMESI1محورسازان‌ایران‌خودروخودرو و ساخت قطعات###
خمهرMHKM1مهرکام‌پارس‌خودرو و ساخت قطعات###
کمیناMIGP1شیشه سازی میناسایر محصولات کانی غیرفلزی###
میهنMIHZ1بیمه میهنبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
بمیلاMILP1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلادتجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور###
غپینوMINO1پارس‌ مینومحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
غصینوMINZ1صنعتی مینو###
وملتMIVP1سرمایه گذاری ملتسرمایه گذاریها###
اخابرMKBT1مخابرات ایرانمخابرات###
بخاورMLIZ1بیمه زندگی خاورمیانه###
کمنگنزMNGZ1معادن‌منگنزایران‌استخراج کانه های فلزی###
غمینوMNOZ1شرکت صنایع غذایی مینو شرقمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
خنصیرMNSR1مهندسینصیرماشین‌خودرو و ساخت قطعات###
اوانMOBZ1مبین وان کیشاطلاعات و ارتباطات###
ومعلمMOIZ1بیمه معلمبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
ثپردیسMPRZ1سرمایه گذاری مسکن پردیسانبوه سازی، املاک و مستغلات###
غمهراMRAM1تولیدیمهرام‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
نمرینوMRIN1ایران‌ مرینوس‌منسوجات###
کمرجانMRJZ1بازرگانی و تولیدی مرجان کارسایر محصولات کانی غیرفلزی###
فماکMSCS1ماداکتو استیل کردفلزات اساسی###
MSJZ1###
ثمسکنMSKN1سرمایه‌گذاری مسکن‌انبوه سازی، املاک و مستغلات###
فملیMSMI1ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌فلزات اساسی###
خموتورMSTI1موتورسازان‌تراکتورسازیایران‌خودرو و ساخت قطعات###
ونفتNAFT1سرمایه‌گذاری صنعت‌ نفت‌فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
فنوالNALM1نورد آلومینیوم‌فلزات اساسی###
NAMZ1###
تکنارNARP1مجتمع معادن مس تکناراستخراج کانه های فلزی###
کفراNASI1فراورده‌ های نسوزایران‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
آباداNBAB1تولید نیروی برق آبادانعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
شبهرنNBEH1نفت‌ بهران‌فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
ونیکیNIKI1سرمایه‌گذاری ملیایران‌شرکتهای چند رشته ای صنعتی###
بنیروNIRO1نیروترانس‌ماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
نیروNIRP1نیرو سرمایهماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
گنگينNITP1اقتصادي نگين گردشگري ايرانيانهتل و رستوران ###
قنقشNJSP1قند نقش جهانقند و شکر###
شکلرNKOL1نیروکلرمحصولات شیمیایی###
خمحرکهNMOH1نیرو محرکه‌خودرو و ساخت قطعات###
تمحركهNMTP1ماشين سازي نيرو محركهماشين آلات و تجهيزات###
شرانلNOLZ1نفت ایرانولفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
نوریNORI1پتروشیمی نوریمحصولات شیمیایی###
ثنورNORP1سرمایه گذاری کوه نورانبوه سازی، املاک و مستغلات###
غنوشNOSH1نوش‌ مازندران‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
ونوینNOVN1بانکاقتصادنوین‌بانکها و موسسات اعتباری###
غپونهNPMP1نوش پونه مشهدمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
شنفتNPRS1نفت‌ پارس‌فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
شپاسNPSZ1نفت پاسارگادفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
کاذرNSAZ1فرآورده‌هاینسوزآذرسایر محصولات کانی غیرفلزی###
غنیلیNSKS1مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
کفپارسNSPS1فرآورده‌های نسوز پارس‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
ثنوساNSTH1نوسازیوساختمان‌تهران‌انبوه سازی، املاک و مستغلات###
ثنظامNZMP1س. ساختمانی نظام مهندسی ایرانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
شساختOECP1مهندسی و ساختمان صنایع نفت###
افقOFOG1فروشگاههای زنجیره ای افق کوروشخرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری###
ثفارسOFRS1عمران‌وتوسعه‌فارس‌انبوه سازی، املاک و مستغلات###
چافستOFST1افست‌انتشار، چاپ و تکثیر###
وامیدOIMC1گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدشرکتهای چند رشته ای صنعتی###
فافقOKCZ1صنایع مس افق کرمانفلزات اساسی###
امیدOMID1تامین سرمایه امیدفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
اپالOPAL1فرآوري معدني اپال كاني پارساستخراج كانه هاي فلزي###
ثعمراOSHZ1عمران و توسعه شاهدانبوه سازی، املاک و مستغلات###
آریانPAIP1سرمایه گذاری پارس آریانواسطه‌گریهای مالی و پولی###
شپاکساPAKS1پاکسان‌محصولات شیمیایی###
شاراکPARK1پتروشیمی شازندمحصولات شیمیایی###
پاکشوPASH1گروه صنعتی پاکشومحصولات شیمیایی###
پارسانPASN1گسترش نفت و گاز پارسیانمحصولات شیمیایی###
گپارسPBRP1امور رفاهی کارگزاران پارسهتل و رستوران###
دهدشتPDHP1صنایع پتروشیمی دهدشتمحصولات شیمیایی###
دپارسPDRO1پارس‌ دارومواد و محصولات دارویی###
دارابPDRP1پتروشیمی دارابمحصولات شیمیایی###
غگیلاPEGZ1شیرپاستوریزه پگاه گیلان###
فنفتPEIZ1صنایع تجهیزات نفتفلزات اساسی###
لپارسPELC1پارس‌ الکتریکساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی###
شصفهاPESP1پتروشیمی اصفهان‌محصولات شیمیایی###
وپتروPETR1سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیمحصولات شیمیایی###
شفنPFAN1پتروشیمی فناورانمحصولات شیمیایی###
فساPFSP1پتروشیمی فسامحصولات شیمیایی###
شغدیرPGDR1پتروشیمی غدیرمحصولات شیمیایی###
وپساPGIP1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارسپیمانکاری صنعتی###
غگلستاPGLZ1شیر پاستوریزه پگاه گلستانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
تفارسPGOP1تامین سرمایه خلیج فارسفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
غگلپاPGPZ1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
بپیوندPGRZ1برق و انرژی پیوندگستر پارس###
غاذرPIAZ1کشت‌وصنعت‌پیاذرمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
تپمپیPIRN1پمپ‌ سازی ایران‌ماشین آلات و تجهیزات###
وپویاPIVZ1سرمایه گذاری پویا###
جهرمPJHP1پتروشیمی جهرممحصولات شیمیایی###
جمPJMZ1پتروشیمی جممحصولات شیمیایی###
شکبیرPKBP1پتروشیمی امیرکبیرمحصولات شیمیایی###
غدیسPKDZ1پاکدیسمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
شخارکPKHA1پتروشیمی خارکمحصولات شیمیایی###
گکوثرPKHZ1هتل پارسیان کوثر اصفهانهتل و رستوران###
فارسPKLJ1صنایع پتروشیمی خلیج فارسمحصولات شیمیایی###
خپارسPKOD1پارس‌ خودروخودرو و ساخت قطعات###
پخشPKSH1پخش البرزمواد و محصولات دارویی###
کازروPKZP1پتروشیمی کازرونمحصولات شیمیایی###
پلاسکPLKK1پلاسکوکارلاستیک و پلاستیک###
پالایشPLSH1صندوق پالایشی یکم-سهام###
پلاستPLSP1کارخانجات تولیدی پلاستیرانلاستیک و پلاستیک###
ممسنیPMMP1پتروشیمی ممسنیمحصولات شیمیایی###
مارونPMRZ1پتروشیمی مارونمحصولات شیمیایی###
ثشرقPMSZ1سرمایه گذاری مسکن شمال شرقانبوه سازی، املاک و مستغلات###
ثترانPMTZ1سرمایه گذاری مسکن تهرانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
شبندرPNBA1پالایش نفت بندرعباسفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
شپناPNES1پالایش نفت اصفهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
شاوانPNLZ1پالایش نفت لاوانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
شبریزPNTB1پالایش نفت تبریزفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
شپدیسPRDZ1پتروشیمی پردیسمحصولات شیمیایی###
پرداختPRKT1به پرداخت ملترایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
سپرمیPRMP1پرمیت‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
گشانPSDP1توسعه بین المللی پدیده شاندیز###
کسرامPSER1پارس‌ سرام‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
PSGS1###
شیرازPSHZ1پتروشیمیشیرازمحصولات شیمیایی###
کپشیرPSIR1پشم‌شیشه‌ایران‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
معیارPSMP1سرمایه گذاری معیار صنعت پارسسرمایه گذاریها###
PSPP1###
درازیPSRZ1پخش رازیمواد و محصولات دارویی###
تاپیکوPTAP1س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمینمحصولات شیمیایی###
شترانPTEH1پالایش نفت تهرانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
نتوسPTOP1پشم‌ بافی توسمنسوجات###
لپیامPYAP1گسترش صنایع پیامساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی###
PYPD1###
فزرPZAZ1پويا زركان آق درهاستخراج كانه هاي فلزي###
زاگرسPZGZ1پتروشیمی زاگرسمحصولات شیمیایی###
ثقزویQAZP1شرکت عمران و سازندگی قزوینانبوه سازی، املاک و مستغلات###
ختورRADI1رادیاتور ایران‌خودرو و ساخت قطعات###
حرهشاRAHP1رهشاد سپاهان (سهامی عامحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
درهآورRAPZ1دارویی ره آورد تامینمواد و محصولات دارویی###
RAVZ1###
REFP1###
ورناRENA1سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ‌خودرو و ساخت قطعات###
مدیرRETF1ص.س.مدیریت ثروتصندوق سرمایه گذاری قابل معامله###
خفناورRFNZ1مهندسی صنعتی روان فن آورخودرو و ساخت قطعات###
حگردشRGIP1ریل گردش ایرانیانحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
خریختRIIR1صنایع‌ریخته‌گریایران‌خودرو و ساخت قطعات###
خرینگRINM1رینگ‌سازیمشهدخودرو و ساخت قطعات###
رکیشRKSH1کارت اعتباری ایران کیشرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
کرویROOI1توسعه‌ معادن‌ روی ایران‌استخراج کانه های فلزی###
دروزROZD1داروسازی روزدارومواد و محصولات دارویی###
حآفرینRPAZ1ریل پرداز نو آفرینحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
ریشمکRPEZ1تولید و صادرات ریشمکمواد و محصولات دارویی###
ولساپاRSAP1لیزینگ رایان‌ سایپاسایر واسطه گریهای مالی###
حسیرRSKZ1ریل سیر کوثرحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
ختراکRTIR1ریخته‌گری تراکتورسازی ایران‌خودرو و ساخت قطعات###
ورازیRZIP1بیمه رازیبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
زشریفSAAZ1کشت وصنعت شریف آبادزراعت و خدمات وابسته###
ساوهSACZ1سیمان ساوهسیمان، آهک و گچ###
ساربیلSADB1سیمان آرتا اردبیلسیمان، آهک و گچ###
تاصیکوSADR1سرمایه گذاری صدرتامیناستخراج کانه های فلزی###
ثشاهدSAHD1سرمایه‌ گذاری شاهدانبوه سازی، املاک و مستغلات###
وسپهرSAIZ1سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات###
وسالتSALP1بانک قرض الحسنه رسالت###
فاماSAMA1صنعتی آماساخت محصولات فلزی###
سرچشمهSARZ1سرمایه گذاری مس سرچشمهسرمایه گذاریها###
سجامSASP1مجتمع سیمان غرب آسیاسیمان، آهک و گچ###
وبهمنSBAH1سرمایه‌گذاریبهمن‌سرمایه گذاریها###
غبشهرSBEH1صنعتی بهشهرمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
سبهانSBHN1سیمان‌ بهبهان‌سیمان، آهک و گچ###
سبجنوSBOJ1سیمان‌ بجنوردسیمان، آهک و گچ###
سبزواSBZZ1سیمان لار سبزوارسیمان، آهک و گچ###
سارابSDAB1سیمان‌ داراب‌سیمان، آهک و گچ###
شصدفSDFZ1صنعتی دوده فاممحصولات شیمیایی###
وسدیدSDIP1گروه ‌صنعتیسدیدفلزات اساسی###
خکاوهSDLP1سایپا دیزلخودرو و ساخت قطعات###
سدورSDOR1سیمان‌ دورودسیمان، آهک و گچ###
خصدراSDRP1صنعتی دریایی ایران‌###
سدشتSDST1صنایع سیمان دشتستانسیمان، آهک و گچ###
سصفهاSEFH1سیمان‌اصفهان‌سیمان، آهک و گچ###
سیلامSEIL1سیمان‌ ایلام‌سیمان، آهک و گچ###
وبرقSEIP1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزویسرمایه گذاریها###
سخوافSEKP1سیمان مجد خوافسیمان، آهک و گچ###
فسپاSEPA1گروه‌صنعتیسپاهان‌فلزات اساسی###
سپSEPK1پرداخت الکترونیک سامان کیشرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
شسپاSEPP1نفت سپاهانفراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
ثاصفاSESP1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌انبوه سازی، املاک و مستغلات###
سفارودSFAP1کارخانه فارسیت درودسایر محصولات کانی غیرفلزی###
سفارسSFKZ1سیمان فارس و خوزستانسیمان، آهک و گچ###
سفانوSFNO1سیمان فارس نوسیمان، آهک و گچ###
سفارSFRS1سیمان‌فارس‌سیمان، آهک و گچ###
سفاسیSFSP1شرکت فارسیت اهوازسایر محصولات کانی غیرفلزی###
کگازSGAZ1شیشه‌ و گازسایر محصولات کانی غیرفلزی###
ثامانSGOS1سامان‌ گستراصفهان‌انبوه سازی، املاک و مستغلات###
سغربSGRB1سیمان‌غرب‌سیمان، آهک و گچ###
غشهدSHAD1شهد ایران ‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
شرنگیSHEP1شیمیایی رنگینمحصولات شیمیایی###
شفاSHFA1سرمایه گذاری شفادارومواد و محصولات دارویی###
شفارسSHFS1صنایع‌ شیمیایی فارس‌محصولات شیمیایی###
سهگمتSHGN1سیمان‌هگمتان‌سیمان، آهک و گچ###
غشهدابSHHZ1کشت و صنعت شهداب ناب خراسانمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
پشاهنSHIP1تولیدی پلاستیک‌ شاهینلاستیک و پلاستیک###
قشکرSHKR1شکرشاهرودقند و شکر###
کهمداSHMD1شیشه‌ همدان‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
پسهندSHND1صنایع‌ لاستیکی سهندلاستیک و پلاستیک###
وشمالSHOP1س. چشم انداز توسعه شمالسرمایه گذاریها###
شویندهSHOY1مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهرمحصولات شیمیایی###
غشاذرSHPZ1پگاه‌آذربایجان‌غربیمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
کقزویSHQP1شیشه‌ قزوین‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
شسیناSHSI1صنایع‌شیمیاییسینامحصولات شیمیایی###
سهرمزSHZG1سیمان‌هرمزگان‌سیمان، آهک و گچ###
سشمالSIMS1سیمان‌ شمال‌سیمان، آهک و گچ###
کساوهSINA1صنایع‌ کاشی و سرامیک سیناکاشی و سرامیک###
خساپاSIPA1سایپاخودرو و ساخت قطعات###
کساپاSISH1سایپاشیشه‌سایر محصولات کانی غیرفلزی###
سیتاSITA1سرمایه گذاری سیمان تامینسیمان، آهک و گچ###
ثاژنSJAP1سخت آژندانبوه سازی، املاک و مستغلات###
فجهانSJSZ1مجتمع جهان فولاد سیرجانفلزات اساسی###
ثجوانSJVP1تامین مسکن جوانانانبوه سازی، املاک و مستغلات###
سخزرSKAZ1سیمان‌ خزرسیمان، آهک و گچ###
وسکابSKBV1س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکهاسرمایه گذاریها###
سکرماSKER1سیمان‌ کرمان‌سیمان، آهک و گچ###
سکردSKOR1سیمان کردستانسیمان، آهک و گچ###
غسالمSLMN1سالمین‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
ثالوندSLVZ1سرمایه گذاری مسکن الوندانبوه سازی، املاک و مستغلات###
سمازنSMAZ1سیمان‌مازندران‌سیمان، آهک و گچ###
حسیناSMBZ1توسعه خدمات دریایی وبندری سیناحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
سیمرغSMRG1سیمرغزراعت و خدمات وابسته###
وسناSNAP1سرمایه گذاری نیروگاهی ایرانواسطه‌گریهای مالی و پولی###
وصنعتSNMA1سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارتسرمایه گذاریها###
وثنوSNOP1سرمایه گذاری ساختمانی نوینواسطه‌گریهای مالی و پولی###
ونیروSNRO1سرمایه‌گذارینیروعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
وسبحانSOBZ1سرمایه گذاری سبحانسرمایه گذاریها###
SOJZ1###
فسربSORB1ملی سرب‌وروی ایران‌فلزات اساسی###
وسپهSPAH1سرمایه‌گذاری سپه‌سرمایه گذاریها###
سپيدSPID1سپيد ماكيانزراعت و خدمات وابسته###
غشصفاSPPE1شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
غشوکوSPRP1شوکو پارسمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
ساروجSRBZ1بین المللی ساروج بوشهرسیمان، آهک و گچ###
لسرماSRMA1سرما آفرین‌ماشین آلات و تجهیزات###
وسرمدSRMP1بیمه سرمدبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
سرودSROD1سیمان‌شاهرودسیمان، آهک و گچ###
وساپاSSAP1سرمایه‌گذاری سایپاسرمایه گذاریها###
سپاهاSSEP1سیمان‌سپاهان‌سیمان، آهک و گچ###
سشرقSSHR1سیمان‌ شرق‌سیمان، آهک و گچ###
شیرانSSIN1س. صنایع‌شیمیاییایرانمحصولات شیمیایی###
سنیرSSNR1سیمان‌ سفید نیریزسیمان، آهک و گچ###
سصوفیSSOF1سیمان‌ صوفیان‌سیمان، آهک و گچ###
SSTZ1###
قشرینSSUP1قند شیرین خراسانقند و شکر###
سپیدارSSYZ1سپیدار_سیستم_آسیا###
صباSTIZ1سرمایه گذاری صبا تامین###
شستانSTNP1پتروشیمی گلستانمحصولات شیمیایی###
سارومSURO1سیمان‌ارومیه‌سیمان، آهک و گچ###
بسویچSWIC1پارس‌سویچ‌ماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
سایناSYNZ1صنایع بهداشتی ساینامحصولات شیمیایی###
سیستمSYSM1همکاران سیستمرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
خپویشSZPO1سازه‌ پویش‌خودرو و ساخت قطعات###
تاباTABP1تابان نیرو سپاهانخدمات فنی و مهندسی###
پتایرTAIR1ایران‌ تایرلاستیک و پلاستیک###
کماسهTAMI1تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گریاستخراج سایر معادن###
شستاTAMN1سرمایه گذاری تامین اجتماعی###
TASZ1###
وتعاونTAVZ1بیمه تعاونبیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
حتایدTAYD1تایدواترخاورمیانهحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
کطبسTBAS1ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌استخراج زغال سنگ###
کپرورTBSZ1فرآوریزغالسنگپرودهطبساستخراج زغال سنگ###
TDIP1###
وتوسTGOS1توسعه‌شهریتوس‌گسترانبوه سازی، املاک و مستغلات###
شتهرانTHSP1داروسازی تهران شیمیمواد و محصولات دارویی###
تبرکTIGZ1گروه کارخانجات صنعتی تبرکمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
شجمTJPZ1صنایع پتروشیمی تخت جمشیدمحصولات شیمیایی###
وکادوTKDP1تکادوسرمایه گذاریها###
تکنوTKNO1تکنوتارماشین آلات و تجهیزات###
کترامTKSM1تولیدی کاشی تکسرام‌کاشی و سرامیک###
تلیسهTLIZ1دامداری تلیسه نمونهزراعت و خدمات وابسته###
وتوسمTMEL1سرمایه‌گذاریتوسعه‌ملیسرمایه گذاریها###
TMGD1###
خمحورTMKH1تولیدمحورخودروخودرو و ساخت قطعات###
تملتTMLT1تامین سرمایه بانک ملتفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
سيستمTMMZ1همكاران سيستمرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ###
دتمادTMVD1تولیدمواداولیه‌داروپخش‌مواد و محصولات دارویی###
بنوTNIZ1بیمه تجارت نو###
TOIZ1###
وتوکاTOKA1سرمایه‌گذاریتوکافولاد(هلدینگفلزات اساسی###
خعمراTONP1توسعه و عمران شهرستان نائینخودرو و ساخت قطعات###
ثامیدTOOM1توسعه و عمران امیدانبوه سازی، املاک و مستغلات###
شتولیTOPP1تولیپرس‌محصولات شیمیایی ###
توریلTORZ1توکاریلحمل ونقل، انبارداری و ارتباطات###
توسنTOSZ1توسعه سامانه ی نرم افزاری نگینرایانه و فعالیت‌های وابسته به آن###
TOTZ1###
کزغالTPCZ1زغال سنگ پروده طبس###
شگویاTPEZ1پتروشیمی تندگویانمحصولات شیمیایی###
تپولاTPOP1مهندسی مرآت پولادخدمات فنی و مهندسی###
شتوکاTPSZ1توکا رنگ فولاد سپاهانمحصولات شیمیایی###
تایراTRIR1تراکتورسازیایران‌ماشین آلات و تجهیزات###
بترانسTRNS1ایران‌ ترانسفوماشین آلات و دستگاه‌های برقی###
امینTSAN1تامین سرمایه امینفعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط###
شسمTSAP1تولید سموم‌ علف‌ کشمحصولات شیمیایی###
وبشهرTSBE1توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
وتوشهTSHE1سرمایه‌ گذاری پارس‌ توشه‌ماشین آلات و تجهیزات###
کرازیTSRZ1کارخانجات‌تولیدیشیشه‌رازیسایر محصولات کانی غیرفلزی###
TSUP1###
کتوکاTUKZ1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکاسایر محصولات کانی غیرفلزی###
شارومURPZ1پتروشیمی ارومیه###
وایراVIRP1سرمایه گذاری صنایع ایرانسرمایه گذاریها###
غویتاVITZ1ویتانامحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر###
ولملتVLMT1واسپاری ملتسایر واسطه گریهای مالی###
ولاناVLNP1شرکت لیزینگ آریا داناواسطه‌گریهای مالی و پولی###
وثوقVOSP1سرمایه گذاری وثوق امینواسطه‌گریهای مالی و پولی###
وسیناVSIN1بانک سینابانکها و موسسات اعتباری###
وسینVSNP1بیمه سینابیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی###
کایزدYAFZ1فرانسوز یزدسایر محصولات کانی غیرفلزی###
پاساYASA1ایرانیاساتایرورابرلاستیک و پلاستیک###
پیزدYZTZ1مجتمع صنایع لاستیک یزد###
زنگانZAGZ1صنعت روی زنگانفلزات اساسی###
بزاگرسZKPZ1نیروگاه زاگرس کوثرعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم###
زشگزاZMMZ1شیر و گوشت زاگرس شهرکردزراعت و خدمات وابسته###
وزمینZMNP1بانک ایران زمینبانکها و موسسات اعتباری###
خزامیاZMYD1زامیادخودرو و ساخت قطعات###
ثرودZNDZ1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رودانبوه سازی، املاک و مستغلات###
شزنگZNGP1تجهیزنیرویزنگان‌فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای###
زنجانZNJP1صنایع کشاورزی وکود زنجانمحصولات شیمیایی###

برای نمایش امتیاز و صحت الگوریتم هر نماد نیاز به تهیه اشتراک دارید

  1. خانه
  2. /
  3. دیگر
  4. /
  5. رتبه‌بندی خرید و فروش نمادها

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست